Sonraki

Önceki

Kamuoyuna: DÇB Toplantısı ve DÇB Hakkında


Kamuoyuna: DÇB Toplantısı ve DÇB Hakkında

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili tutanaklar:

http://intercircass.org/?p=4726

Tutanakların Türkçesi:

26-ekim-2013-tarihli-dcb-genel-kurulu-konusma-tutanaklari

 

Dünya Çerkes Birliği’nin

26 Ekim 2013 Tarihli Toplantısı

ve DÇB Üzerine

Dünya Çerkes Birliği, 26 Ekim Cumartesi günü yaptığı toplantıda Çerkesler açısından son birkaç yıldır kamuoyumuzda ciddi tartışmalara konu olan ve içinde bulunduğumuz sürecin temelini oluşturan bazı meseleleri gündemine aldı.

Söz konusu meseleler Suriye’li Çerkesler, Çerkes soykırımının 150. yılı ve 2014 Soçi kış olimpiyatlarıdır. Aktif bir üyesi olduğumuz Kafkas Dernekleri Federasyonu dolayısıyla bir parçası olduğumuz DÇB’nin son toplantısında tutanak altına alınan görüşmelerle ilgili görüşlerimiz aşağıdaki gibidir:

DÇB’nin bu son toplantısı bizleri DÇB’nin Çerkes halkının çıkarlarını savunan sivil bir oluşum olduğu noktasında ciddi endişelere sevk etmektedir.

Hepimizin bildiği gibi Suriye’de uzun süredir devam eden savaşın mağdurlarından olan Çerkesler Rusya’dan gerekli yardım ve desteği alamadıkları gibi, gerek Çerkes Cumhuriyetleri’ne dönmek isteyen, gerekse halihazırda dönmüş olan soydaşlarımızın önüne Rusya tarafından sürekli engeller ve zorluklar koyulmaktadır. Bir süre önce, Suriyeli soydaşlarımızla ilgili ciddi çalışmalar yürüten Perit Khase ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’ne geri dönmüş olan kimi soydaşlarımıza yönelik cezalandırma girişimlerini henüz unutmuş değiliz. Ayrıca, uygulanan haksız kota uygulamaları gibi dönüşün önünü tıkayan uygulamalar dolayısıyla DÇB’nin aktif üyelerinden olan Kaffed’in Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği önünde yapmış olduğu eylemi de hatırlatmak isteriz. Son birkaç gündür Rusya’ya alınmadan Türkiye’ye geri gönderilen Suriyeli soydaşlarımızla ilgili endişe verici kimi haberlerin de varlığında Rusya’nın Suriyeli soydaşlarımıza yönelik pek çok kolaylık ve yardım sağladığı izlenimi yaratan bu toplantı en hafif ifadeyle kamuoyunu yanıltmaya, gerçekleri çarpıtmaya yöneliktir.

Yine toplantıda gündeme alınmış olan “Rus-Kafkas savaşlarının bitişinin 150. yılı” meselesi tam fecaat olup Çerkes kamuoyunun vicdanını yaralayan bir söylemdir. Bu söylem son yıllarda bütün dünyadaki Çerkes örgütleri tarafından sahiplenilen “sürgün-soykırım” söyleminin sümenaltı edilmesine, gözden düşürülmesine, yüzyıldan uzun süren bir savaş ve sonucunda Çerkeslere uygulanan soykırımın görünmez kılınmasına yönelik bir adımdır. Bu anlamda DÇB kendi tabanındaki hassasiyetleri elinin tersiyle bir kenara iterek kendi halkına karşı suç işlemektedir. 150nci yılla ilgili bahse konu kültürel faaliyetler meselenin siyasi boyutunu gizlemeye, insanlarımızda faili olmayan, tarihsel ve güncel sorumlulukları açısından Rusya Federasyonu’nu şirin göstermeye çalışan bir anlayışın ürünüdür.

Soçi olimpiyatları konusunda DÇB toplantısındaki kimi konuşmacılar tarafından iddia edildiği gibi kavgacı bir tavır değil, sadece adalet arayışı söz konusudur. Buradaki asıl sorumluluk Çerkeslerde değil, Rusya Federasyonu’ndadır. Bu sorunun merkezinde yaratılmak istendiği gibi “kavgacı ve belli güç odaklarının oyunu” değil, Rusya’nın tarihi çarpıtma girişimleri yatmaktadır.

Bu konuda yürütülecek her türlü tartışma açık ve şeffaf bir şekilde, gerçekten sivil bir anlayışla, Rusya’nın her türlü manipülasyon girişimlerine rağmen, tarihi ve siyasi doğrularına sıkı sıkıya sarılarak, Çerkes halkının gerçek çıkarları göz önünde tutularak yürütülmelidir.

Soçi toprakları tarihi Çerkes topraklarıdır. Bugünkü olimpiyat köyü, Çerkeslerin büyük bir saldırıyla “imha edildiği” toprakların tam da üzerinde inşa edilmiştir. “Mezarlıkların etrafının çevrildiği” gerekçesiyle bu olimpiyatlara karşı olmasının gerekçesinin ortadan kalktığını düşünmek bir saf dillilikten, kendi tarihine bir daha asla yaklaşmamak üzere uzaklaşmış olmaktan, kendisini kuşatan egemen güce tam bir teslimiyetten başka hiçbir şekilde nitelendirilemez. Mesele orada bulunan mezarların etrafının çevrilmesi, yakınlarında bina inşa edilmesi değildir. Mesele bu topraklarda bizzat bu mezarların kendilerinin olmasıdır. Mesele Çerkes halkının adalet arayışıdır. Mesele kendi topraklarından sürülen, katledilen, soyu kırılan, halen de bütün tarihsel, dilsel, kültürel, etnik hakları zorla elinden alınan Çerkeslerin kendilerine rağmen yapılacak bu modası geçmiş spor-eğlence organizasyonuyla bir kez daha yok edilmek, dünya sahnesinden tamamen silinmek istenmesidir.

Böyle bir süreçte Rusya Federasyonu tarafından atılmış ve atılacak olan adımlar iyi okunmalı, Çerkesler adına konuştuğunu iddia eden ve Çerkes adını taşıyan bir örgüt olarak DÇB artık “sivil” bir örgüt olmak ya da Rusya Federasyonu’nun güdümünde olan bir devlet dairesi olmak arasında seçimini yapmalı, Çerkesler adına konuşmaya devam etmek istiyorsa her adımında ve her kararında Çerkes halkının çıkarlarını gözeterek hareket etmelidir.

Bizler Ankara Çerkes Derneği olarak, DÇB’nin son toplantısında konuşulanların sonuna kadar karşısında olduğumuzu, şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da Çerkesler adına doğru olduğunu düşündüklerimizi söylemeye ve yapmaya devam edeceğimizi beyan ediyor, bu toplantıda, varsa alınmış olan bütün kararları reddediyor ve bütün katılımcılarını toplantıyı ve alınmış olan kararları gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, DÇB’nin toplantısında en üst düzeyde temsil edilen ve her fırsatta bu konudaki görüşlerini “sürgün ve soykırım” olarak ortaya koyan Federasyonumuzun, tartışmaların bu yönde devam etmesine nasıl bir tavır sergilediği de bizce önemlidir. Bu anlamda Kaffed’i de bugüne kadarki kendi söylemleriyle tamamen çelişmekte olan bu tarihî çarpıtmaya göz yummamaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla

Çerkes Derneği Yönetim Kurulu

9293 kişi görüntüledi. Yazıcı Sürümü
İçeriği Paylaş: