Derneğimiz Tarafından Yayınlanmış Kitaplar

 

Abhazlar Kafkasların Uzun Ömürlü İnsanları

Sula Benet

Çev: Nuran Kılınçarslan

 

Uzun yaşamları ile 20 yıl önce bu araştırmanın öznesi olan Abhazlar, günümüzde düşlerin ve eylemliliğin örtüşmesi temelinde onurlu bir yaşamın, Canlar Ülkesi’ni özgürleştirerek kendi dinamikleri ve öndeneyleri ile daha güzel bir geleceğe taşımanın kavgasını veriyorlar.

 

Henüz Abhazya’ya savaşın gölgesinin düşmediği 70’li yıllarda uzun yaşamanın sihirli anahtarını arama serüvenine giren Sula Benet’in, gerçekte, yaşamı sonsuz bir yalınlık ve katı bir realizmle kavrayan Abhaz kültürünün, Abhaz yaşam felsefesinin büyüsünü keşfettiğini görüyoruz.

 

Karadeniz’in karşı kıyısında, Canlar Ülkesi’nde yaşayan Abhaz halkının kültürünü, ziyafetlerinden yönetim sistemlerine, akrabalık ilişkilerinden cenaze törenlerine, müziklerinden dini inançlarına kadar bütün yönleriyle inceleyen bu kitap, konuyla ilgilenen herkes için bir temel kaynak niteliğindedir.

 

• 169 sayfa. Ankara 2002 (2. basım). 13 x 19 cm

• ISBN: 975-6798-19-x

 

 

 

Adıgece Fiiler Kitabı

Ber Hikmet

 

Ber Hikmet, teknik bilgi birikimini felsefik ve estetik bir potada eriterek ortaya koymadan önce, aylarca, yıllarca Adıge dilini araştırma, anlama ve çözme çabasını bir derviş sabrı, bir matematikçi titizliği içinde incelemeye ve çözmeye harcamıştır.

 

Ber Hikmet, Adıgece olan kendi diline, Avrupa dil mantığı içinde bakmamaya özen göstererek, kökleri, sesleri üzerine gerçek bir araştırmacı ve bir kaşif gibi dikey, yatay ve derin bir yöntemle yaklaşarak anadilini anlaşır kılmıştır.

 

• 188 sayfa. Ankara 2002. 13,5 x 19,5 cm

• ISBN: 975-6798-14-9

 

 

Bir Kafkas Göçmeninin Anıları

Musa Ramazan

Yayına Hazırlayan: Gökhan M.Menteş

 

Musa Ramazan 1970 yılında kaleme aldığı bu kitapta çarpıcı olaylarla dolu yarım asırlık geçmişini anlatıyor. 2. Dünya Savaşı onu, daha yirmi yaşına gelmemişken, çok sevdiği vatanı olan Kuzeydoğu Kafkasya’daki Dağıstan’dan kopararak Alman cephesine savuruyor.

 

Almanya, Avusturya ve İtalya’da yaşanan esaret yıllarında verdiği yaşam sınavı ve bu arada Drau faciasına tanıklık… Ardından yeni vatanı Türkiye’de iş bulma ve Kafkas kültürünü yaşatma çabaları ile geçen onyıllar…

 

Cambazlık, halk oyunları, kuyumculuk ve sürekli derneklerde çalışma… Kafkas halk oyunlarındaki ustalığı onu 1950’lerde tekrar İtalya’ya yöneltiyor. Sovyet rejiminin yıkılışından sonra, anavatanını tekrar görebilmenin çoşkusu, mutluluğu ve hüznü…

Acılı ve kimi zaman mutlu olaylarla dolu ama her zaman anavatan özlemi ile geçen bir ömür. Kitap, Musa Ramazan’ın deneyimlerini genç nesillere aktarma isteğinin ürünü.

 

• 241 sayfa. 2001 (ikinci baskı). 13,5 x 19,5 cm

• ISBN: 975-6798-11-4

 

 

Bir Rus Subayının Kafkasya Anıları

Feodor Feodoroviç Tornau

Çev: Keriman Vurdem

 

1834-1836 ve 1836-1838 tarihleri arasında ilk kez Kuzey Kafkasyalılar arasına bir Rus casusu olarak girip önemli bilgiler toplayan Rus subayı Feodor Feodoroviç Tornau, bu kitabında sadece Kafkas-Rus savaşlarında kullanılacak bilgileri derleyip yazmakla kalmamış, folklor kavramının kapsadığı ve bugün bilim adamlarının köy köy gezerek araştırdığı pek çok hususu, en ince teferruatına kadar inceleyip anlatmış.

 

Çerkeslerde eğitim anlayışını, Adıge evlerinin yapılış şeklini ve malzemesini, bir Ğıbze’nin nasıl oluştuğunu ve nasıl icra edildiğini, genç kızlara tanınan özgürce arkadaş edinme hakkını istismar eden tek bir kız bulunamayacağını, erkeklerin çapkınlık yapmaya teşebbüs etmeleri halinde başına nelerin gelebileceğini, yaralanan bir hastayı uyutmamak için düzenlenen Çapşe eğlencelerini, resim konusundaki İslam etkili yanlış değerlendirmeyi, köleliğin nasıl oluştuğunu, Türk tüccarlara satılan kadın ve kızların Çerkes kültürüyle yetişmiş olmakla beraber Çerkes kökenli olmadığını, misafirlerin Çerkesler için ne anlam taşıdığını, düelloyu ve kurallarını, Çerkeslerin verdikleri söz ve özgürlük uğruna bile bile nasıl öldüklerini ve daha bir çok şeyi bu kitapta öğrenme fırsatı buluyoruz.

 

• 234 sayfa. Temmuz 1999. 13,5 x 19,5 cm

• ISBN: 975-6798-02-5

 

 

 

Bitmeyen Umutlar II: Çerkes Halkının Özgürlük Kavgası

Meşbaş'e İshak

Çev: Mevlüt Atalay

 

Bitmeyen Umutlar (Bzeyiko Savaşı) 1770-1780’lerde Kuzey Kafkasya’da yaşayan Çerkes halkının kölelik ve kölelik düzenine başkaldırışının bir destansı romanıdır.

 

Çağdaş Çerkes romancılarından Meşbaşe İshak bu büyük kavgayı, lirizminin gelenek, görenek ve törelerinin tüm güzelliği ile aktarmayı başarmış bu kitabında. Yazar Bitmeyen Umutları’ı Adıge Tarihi olarak tanımlıyor.

 

• 448 sayfa. Kasım 1999. 13 X 19 cm

• ISBN: 975-6798-03-3

 

 

 

Çerkes Mizahı

Derleyen: Sami Korkut

Çizimler: Aydan Çelik

 

Mizah, edebiyatın önemli bir dalı ve bir toplumun zeka düzeyinin önemli bir göstergesidir. Fıkralar ise bu alanda toplum değerlerini yine topluma yansıtan en önemli anonim üretimlerdir.

 

Kafkas halklarının geçmişinde asırlar boyu süren savaşlar, sürgünler yaşanmış ve halen yaşanıyor olmasına rağmen bu alanda ve her alanda ürettikleri anonim değerlerin önemi çok büyüktür.

 

• 79 sayfa. Ankara 2003. 15 x 24 cm

• ISBN: 975-6798-23-8

 

 

Çerkeslerin Dünü Bugünü

Yaşar Bağ

 

“Kültürel kimliğini korumak, her bireyin ve toplumun doğal hakkıdır. Bu hakkın olmadığı yerde uygarlıktan söz edilemez.”

 

Araştırmacı yazar Yaşar Bağ’ın Kafkasya ve Çerkesler üzerine bir kısmı çeşitli dergilerde yayınlanmış, bir kısmı ise hiçbir yerde yayınlanmamış olan yazılarından oluşan kitap da değişik konularda 41 ayrı yazı bulunmaktadır.

 

• 214 sayfa. Ankara 2001. 13,5 x 19 cm

• ISBN: 975-6798-13-0

 

 

Çerkeslerin Sürgünü 21 Mayıs 1864

(Tebliğler, Belgeler, Makaleler)

Panel Tebliğleri

 

Sayın Dr. Cahit Tutum’un İngiliz kaynaklarından tercüme ederek kazandırdığı belgeler, Sn. Marc Pinson’un Çerkeslerin Rumeliye İskanı’na ilişkin tebliği ve Sn. Kemal H.Karpat’ın Çerkeslerin Suriye’ye İskanına ilişkin tebliği 1993 yılında mütevazi bir kitapçık halinde Kafdağı dizinden yayınlanmıştı.

 

Bu kitapçıktaki tebliğ ve belgelere ilaveten 23 Mayıs 1999 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü salonlarında ve 21 Mayıs 2000 tarihinde de Kafkas Derneği Genel Merkezi’nde yapılan “Çerkes Sürgünü” konulu panellere Özdemir Özbay, Yrd. Doç. Dr. Sedat Özden, Dr. Alexandre Toumarkine, Bedri Habiçoğlu ve Yaşar Bağ’ın sunduğu tebliğler ile Doç.Dr. Setenay Shami, Doç. Dr. Sevda Alankuş, Prof.Dr. Erol Taymaz ve Mevlüt Atalay’ın konuyla ilgili makaleleri bir araya getirilerek bu çalışma hazırlanmıştır.

 

• 334 sayfa. Ankara 2001. 13,5 X 19 cm

• ISBN: 975-6798-12-2

 

 

 

Çerkesya’nın Ruslar Tarafından İşgali: Kafkas-Rus Savaşlarının Son Dönemi

Semen Esadze

Çev: Murat Papşu

 

Kitap, Kafkasya’nın Rus İmparatorluğu tarafından fethinin 50. Yılı münasebetiyle 1914 yılında yayınlanmıştır.

 

Eserin yazarı olan Askeri Tarih Bölümü başkanı Albay S. Esadze Gürcü asıllı bir Rus subayıdır.

 

Kitap, esas olarak Kafkasya bağımsızlık savaşlarının 1830-1864 yılları arasındaki son dönemini, Ruslar açısından incelemektedir.

 

• 134 sayfa. Haziran 1999. 13,5 X 19,5 cm

• ISBN: -

 

 

Dönüşün İlk Adımları

Gazi Çemişo

Adıgece Çev: İbrahim Çetao

Rusça Çev: Denef Çetao & Gunay Çeto

 

“Küçük bir Adıge grubunun Kosova’dan Anavatan’a dönüşleri tüm dünya Adıgelerini gururlandırdı. Bu olay tarihi bir haksızlığın düzeltilmesidir. Dünyada Adıgelerin karşılaştığı ulusal yok oluş felaketini yaşayan başka bir halk yoktur. Bu güne kadar da dünya bunu bilmiyordu ama artık öğrendi”

 

Bu sözler Adıgey Cumhuriyeti Başkanı Aslan Carım’a aittir. Carım bu sözleriyle olayın önemini isabetli bir şekilde belirtmekle kalmıyor, başından sonuna kadar bu olayın tüm gelişimini yürekten hissetmekte olduğunu da dile getiriyordu.

 

Üşenmeden bu kitabı sonun kadar okuyabilenler, kendi istekleri dışında Kosova’da yaşamak zorunda kalan Adıgelerin tekrar vatanlarına getirilmesi için beş yıl boyunca kesintisiz yürüttüğü çalışmaları görebileceklerdir. Bununla da yetinmeyerek vatanına dönmek isteyen her Adıge’nin bu arzusunu gerçekleştirebileceği imkanları yaratmış olduğunu da anlayacaklardır.

 

• 210 sayfa. Ankara 2000. 13,5 X 19 cm

• ISBN: 975-6798-08-4

 

 

 

Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya

Özdemir Özbay

 

Kitap, esas itibariyle bir derleme niteliğindedir. Belirli bir varsayımı, hipotezi kanıtlama, ya da Kafkasya’yı belirli açılardan yorumlama kaygısı taşımamakta, belki bu amaçlar için gerekli ilk somut ve nesnel bilgileri derli toplu biçimde sunmaya çalışmaktadır.

 

Kafkasya’nın belirli yörelerini belirli yönleriyle tanıtmak üzere daha önce yapılmış çeşitli çalışmalardan yararlanılarak, bazen de o çalışmalar olduğu gibi aktarılarak hazırlanmıştır. Bu nedenle yer yer tekrarlara da rastlamak mümkündür.

 

Ancak, her şeye rağmen, Kafkasya’yı bilmek/tanımak, Kafkasya’ya ilişkin genel bir bilgi ve kanaat edinmek, belki gelecek için özgün görüş ve tezler geliştirmek isteyenler için derli toplu bir ilk başvuru kitabı olacaktır.

 

• 244 sayfa. Ankara 1999 (ikinci baskı). 13,5 x 19 cm

• ISBN: 975-6798-04-1

 

 

Dünya Mitolojisi ve Nartlar

Özdemir Özbay

 

Kuzey Kafkasya halklarının ortak sözlü kültür ürünlerinden olan Nart Destanları, Kuzey Kafkasya sözlü edebiyat geleneğinin ilk ürünleridirler. Tarih öncesi tanrı, yarı tanrı ve insanüstü kahramanlarla ilgili olağan üstü mitolojik olayları anlatan, eski çağlardan beri söylenegelen ancak yakın tarihlerde yazıya geçirilmiş olan kültürel değerlerimizdir. Bu destanlarda mitolojik taraf ağırlıklıdır ve dolayısıyla geçmişi Kuzey Kafkasya’nın otokton halklarının çok eski çağlara kadar giden geçmişlerine paralel olarak ilkel dönemlere ve ilkel kültürlere kadar gitmektedir.

 

Özdemir Özbay’ın üç cilt halinde yayınlamayı planlamış olduğu Mitoloji ve Nartlar’ın birinci cildi Kafdağı yayınları tarafından yayınlanmıştı. Bu çalışmadan Mitolojiyi, Nartlar’ı ve Nart Destanları’nı öğrendik. Bu ikinci çalışma ise Nart Destanları’nın dünya destanlarıyla yapılan karşılaştırmaları ve dünya destanları arasındaki yeri konuludur.

 

• 241 sayfa. Mart 1999. 13 x 19 cm

• ISBN: 975-6798-00-9

 

 

 

Kafkasyalı Dağlı Kavimlerin Kısa Tasviri

Adolf Berje

Çev: Murat Papşu

 

Fransız asıllı Adolf Petroviç Berje, 1850’li yıllardan itibaren çalışmalarıyla Kafkasya etnografyasına önemli katkıda bulunmuş ünlü bir kafkasologtur.

Adolf Berje’nin 1858 yılında Tiflis’de yayınladığı bu kitapçık, adından da anlaşılacağı üzere o dönemde az bilinen Kafkasya’yı ve halklarını kısaca tanıtmayı amaçlıyor.

 

• 85 sayfa. Kasım 1999. 13 X 19 cm

• ISBN: 975-6798-07-6

 

 

Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme

 

Kitap, Kafkas Derneği’nin Çerkeslerin yaşamakta olduğu sosyo-kültürel değişme sürecinin bilimsel açıdan irdelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 2 Aralık 1995 tarihinde düzenlediği ve Prof.Dr. Nihat Özen’in başkanlık ettiği sempozyum da sunulan tebliğleri içermektedir.

 

Yaşar Bağ – Araştırmacı Yazar – Çerkes Kimliği•

Tanıl Bora – Siyaset Bilimci – Türk Milliyetçiliği, Kültürel • Kimlik ve Azınlıklar

Dr. Cahit Aslan – Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel • Değişme

Doç.Dr. Sevda Alankuş Kural – Kültürel Etkinlik Kimlikler ve Çerkesler•

Mehmet Eser – Uzunyayla bölgesindeki Çerkes Köylerinde Sosyo-Kültürel Değişme•

Taner Duman – Örenşehir’de Aile-Emek Örgütlenmesinin Değişimi•

Doç.Dr. Erol Taymaz – Düzce ve Pınarbaşında Sosyo-Ekonomik Değişme

 

• 181 sayfa. Ankara 1999 (ikinci baskı). 13,5 x 19 cm

• ISBN:-