Sonraki

Önceki

Kaffed Olağanüstü Genel Kurul Gündemi


Kaffed Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

21.04.2013 Pazar 11:00’de TES-İŞ Toplantı Salonu’nda Kafkas Dernekleri Federasyonu Olağan Üstü Genel Kurulu toplanacaktır. Genel Kurulu’nun gündemi aşağıdadır:

1. Açılış & Yoklama
2. Divan Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Genel Başkanın Açılış Konuşması
5. Ankara Valiliği’nden Gelen 16.03.2012 Tarih, “Tüzük Değişikliği (06-069-012)” Konulu Yazı İle Talep Edilen Delege Seçim Sistemine İlişkin Tüzük Değişikliğinin Görüşülerek Karar Alınması,
6. Federasyonumuzun İsminin Değiştirilmesine Yönelik Tüzük Değişikliği Önerisi Üzerine Görüşmeler
7. Sandık Kurulunun Seçimi
8. Tüzük Değişikliği Önerisinin Oylanması
9. Oylama Sonuçlarının Açıklanması
10. Dilek, Temenniler & Kapanış

www.kaffed.org

12759 kişi görüntüledi. Yazıcı Sürümü
İçeriği Paylaş: