MESAFELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ:


MADDE 1 - TARAFLAR :

1.1. ÇERKES DERNEĞİ

Adresi: Şenyuva Mah. Mecnun Sok. No: 44 Beştepe/ANKARA
Telefon: 0 312 222 85 90
E-mail: info@cerkes.org.tr

 

MADDE 2 – TANIMLAR

SİTE: www.cerkes.org.tr

Alıcı/Üye: Çerkes Derneği'ne üye olan veya Site'de sunulan Hizmet'lerden, yararlanan gerçek veya tüzel kişi

İşyeri/Kurum: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Sağlayıcı olarak, Sözleşme konusu Hizmet’i Alıcı’ya sunacak gerçek veya tüzel kişidir.

Hizmet: Kurum'un kendi bünyesindeki faaliyet alanı gereği sunacağı hizmetler.

 

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU :

İşbu Sözleşmenin konusu, www.cerkes.org.tr sitesinde ilan edilen ve aşağıda ayrıca belirtilen koşullar ve şartlar dahilinde ÇERKES DERNEĞİ'ne yapılacak aidat ödemeleri ve bağışlara ilişkin olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER :

 5.1.Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

ÇERKES DERNEĞİ'nin

5.6. İşbu Sözleşmenin tüm maddeleri, ÜYE ve ÇERKES DERNEĞİ tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşmenin akdedildiği günden itibaren aidat ödemesinin/bağışın ulaştırılmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı cayma hakkını ÇERKES DERNEĞİ'nin info@cerkes.org.tr elektronik posta adresine yapabilir.

Alıcı/Üye Mesafeli Sözleşmeler dair Yönetmelik’in 7. Maddesinin 4. Bendinde sayılan türdeki sözleşmelerde cayma hakkının kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME :

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.